Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Zapisz się do newslettera

X

Regulamin

I. Warunki ogólne

1.    Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem https://agroinstal.pasaz24.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu (zwany dalej „sklep”).

2.    Sklep jest prowadzony przez firmę:

AGRO-INSTAL Paweł Chudy
ul. Jutrosińska 28a
63-840, Krobia
NIP: 6961119171
REGON: 410303884
Na podstawie wpisu do do CEIDG


Telefon:(65) 5711 284
Tel. kom. 602 806 421
sklep@agroinstal.com.pl
  
Rachunek bankowy:
BNP Paribas rachunek: 60 1750 1136 0000 0000 1312 1141

Kontakt:
Telefon: (65) 5711 284
Tel. kom. 602 806 421

3.    Zakup w sklepie internetowym oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany zostaną opublikowane na stronie internetowej sklepu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów  obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 04-02-2015.

II. Procedura składania i realizacji zamówień

1.    Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie". Aby można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia. Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu przez kupującego łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie sklepu internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

2.    Firma AGRO-INSTAL Paweł Chudy zastrzega, że niektóre produkty są zamawiane do sklepu internetowego dopiero po złożeniu zamówienia (oznaczone w sklepie jako „produkt na zamówienie” i z tego względu, obowiązuje procedura zamówienia  wskazana w  pkt. 5). 

3.    Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.

4.    Zamówienia zostaną  zrealizowane najpóźniej  30 dni od dnia złożenia zamówienia. Za wyjątkiem produktów, które oznakowano jako „produkty na zamówienie”, te produkty będą dostarczane w terminie wskazanym przez firmę AGRO – INSTALl Paweł Chudy. Termin dostawy produktów oznaczonych jako „produkt na zamówienie” zostanie wskazany w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia.”

5.    Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail, lub brak telefonu) zostaną wstrzymane do czasu poinformowania o błędach.

6.    Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.sklep.agroinstal.com.pl są podane w złotych   polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

7.  Dostawa przesyłki:

Dostawa przesyłki do kupującego jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.

Koszty dostawy przesyłki (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) pokrywa w pełni kupujący.

Firma AGRO-INSTAL Paweł Chudy pokrywa koszty przesyłki produktu wynikające tylko z błędnej realizacji zamówienia, bądź też w wyniku realizacji prawa do odstąpienia (za wyjątkiem kosztów wskazanych w pkt 13 regulaminu) lub reklamacji.

Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość a następnie odstąpił od niej, poniesie koszty odesłania przesyłki a firma AGRO-INSTAL Paweł Chudy zwróci oprócz ceny produktu także koszt jego wysłania, ale tylko najtańszy przez siebie oferowany.
 
8.    Formy płatności zostaną wskazane przy każdym zamówionym produkcie.

9.    Firma AGRO-INSTAL Paweł Chudy wystawi fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane osobowe - nabywcy, firmy dodatkowo proszone są o podanie nr NIP.

10.    Wysyłka i odpowiedzialność:

- z chwilą wydania przez firmę AGRO-INSTAL Paweł Chudy produktu przewoźnikowi przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu. Firma AGRO-INSTAL Paweł Chudy w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu powstałe od przyjęcia do przewozu aż do wydania go kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
Na pisemne zlecenie kupującego firma AGRO-INSTAL Paweł Chudy udostępnia numer listu/paczki. Reklamacje są realizowane za pośrednictwem firmy AGRO-INSTAL Paweł Chudy. W przypadku odbioru osobistego punkt wydawania paczek znajduje się pod adresem :

AGRO-INSTAL Paweł Chudy
ul. Jutrosińska 28a
63-840, Krobia
 
11.    Przyjęcie produktu i sprawdzenie paczki:
 
- kupujący w razie przesłania produktu do niego za pośrednictwem przewoźnika jest obowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli kupujący, stwierdzi że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Kupujący ma prawo otworzyć przy kurierze paczkę i w razie stwierdzenia uszkodzeń spisać z nim protokół szkody, na podstawie którego firma AGRO-INSTAL Paweł Chudy może reklamować usługę wysyłki towaru,

- kupujący będący konsument ma prawo obejrzeć dostarczony towar w taki sposób, w jaki mógłby to zrobić
w sklepie stacjonarnym. Jeżeli rzecz nie spełnia jego wymagań, nie może używać jej dowolnie. Gdy tak się stanie i kupujący będący konsumentem będzie chciał odstąpić od umowy, firma AGRO-INSTAL Paweł Chudy ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru. 


12.    Reklamacja produktu:

- odpowiedzialność firmy AGRO-INSTAL Paweł Chudy z tytułu rękojmi za produkt wobec kupującego nie będącego konsumentem zostaje wyłączona, zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego,

- podstawa i zakres odpowiedzialności firmy AGRO-INSTAL Paweł Chudy względem kupującego będącego konsumentem jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) jest określona  powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
Reklamacja może zostać złożona przez kupującego będącego konsumentem na przykład: pisemnie na adres (wskazany w pkt. 11) lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@agroinstal.com.pl. Firma AGRO-INSTAL Paweł Chudy ustosunkuje się do reklamacji kupującego będącego konsumentem niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się firmy AGRO-INSTAL Paweł Chudy w powyższym terminie oznacza, że firma AGRO-INSTAL Paweł Chudy uznał reklamację za uzasadnioną.
W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez firmę AGRO-INSTAL Paweł Chudy do reklamacji kupującego będącego konsumentem lub do wykonania uprawnień kupującego będącego konsumentem wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie produktu do siedziby firmy AGRO-INSTAL Paweł Chudy Kupujący będący konsumentem pisemnie zostanie wezwany o dostarczenie produktu na koszt firmy AGRO-INSTAL Paweł Chudy. Jeżeli ze względu na rodzaj wady, rodzaj produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie produktu przez kupującego będącego konsumentem byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, kupujący będący konsumentem poproszony zostanie o udostępnienie produktu firmie AGRO-INSTAL Paweł Chudy w miejscu, w którym produkt się znajduje. Prośba o dostarczenie produktu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się do reklamacji kupującego będącego konsumentem.

Obowiązkiem firmy AGRO-INSTAL Paweł Chudy jest dostarczenia produktu bez wad.

Reklamacje powinny być adresowane na adres:

AGRO-INSTAL Paweł Chudy
ul. Jutrosińska 28a
63-840, Krobia

13.    Odstąpienie od umowy i zwrot towaru:

- kupujący niebędący konsumentem ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny
i nie rodzi po stronie kupującego niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do firmy AGRO-INSTAL Paweł Chudy Produkt należy zwrócić w ciągu 14 dni od daty otrzymania. Firma AGRO-INSTAL Paweł Chudy zastrzega dokonanie zwrotu produktu tylko pod warunkiem, że produkt nie był używany, posiada oryginalne  i nienaruszone opakowanie, jest kompletny i bez śladów użytkowania. Koszty zwrotów ponosi kupujący niebędący konsumentem.

Zwroty i reklamacje powinny być adresowane na adres:

AGRO-INSTAL Paweł Chudy
ul. Jutrosińska 28a
63-840, Krobia

Równowartość wpłaty za zwrócony towar zostanie wysłana na wskazane przez kupującego niebędącego konsumentem konto w ciągu 7 dni roboczych.

Firmie AGRO-INSTAL Paweł Chudy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej
z kupującym niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie kupującego niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do firmy AGRO-INSTAL Paweł Chudy.

- kupujący będący konsumentem który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w roz. II pkt. 7 regulaminu.
Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przed terminem oświadczenia na adres firmy AGRO-INSTAL Paweł Chudy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@agroinstal.com.pl.

Jeśli kupujący będący konsumentem zrezygnował z e-zakupów i wysłał oświadczenie, to firma AGRO-INSTAL Paweł Chudy będzie miał prawo wstrzymać się ze zwrotem  płatności otrzymanych od kupującego będącego konsumentem do czasu otrzymania od kupującego będącego konsumentem produktu lub potwierdzenia jego nadania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpiło wcześniej.

14.    Gwarancje :

- na część towaru firma AGRO-INSTAL Paweł Chudy udziela pisemnych gwarancji. W przypadku konieczności zwrotu produktu na gwarancję firma AGRO-INSTAL Paweł Chudy zastrzega obowiązek  kontaktu w celu ustalenia miejsca wysyłki uszkodzonego produktu. 
Koszty odesłania  sprawnego produktu  jako wadliwego ponosi kupujący. Towar na gwarancji zostanie przyjęty tylko i wyłącznie z dokumentem potwierdzającym zakup towaru.

Zwroty powinny być adresowane na adres:

AGRO-INSTAL Paweł Chudy
ul. Jutrosińska 28a
63-840, Krobia


15.    Odpowiedzialność firmy AGRO-INSTAL Paweł Chudy:

- odpowiedzialność  firmy  AGRO-INSTAL Paweł Chudy w stosunku do kupującego niebędącego konsumentem bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy
z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty …………..złotych.
Firma  AGRO-INSTAL Paweł Chudy ponosi odpowiedzialność w stosunku do kupującego niebędącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do kupującego niebędącego konsumentem.

16.    Postanowienia końcowe:

- w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z kupujących będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r.(Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z kupującymi będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); orazinne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

- prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje kupującemu będącemu konsumentem w odniesieniu do umów:
1)   o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2)   w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6)   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7)   w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8)   w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9)   w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11)  zawartej w drodze aukcji publicznej;
12)  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13)  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

- kupujący będący  konsumentem ma uprawnienie do skorzystania  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
Kupujący będący konsumentem posiada przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a)    uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz.1214).
b)  uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
c)    może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.


Witryna stworzona na platformie